เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ใช้สำหรับการให้ออกซิเจนผู้ป่วยที่บ้าน ไม่ต้องไปเติมออกซิเจน เหมือนการใช้ถังออกซิเจน

Showing all 2 results