สายทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

สายทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

สายทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

สายทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย สายให้อาหารทางจมูก (NG tube) สายให้อาหารทางสายยาง ถุงให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ สายให้ออกซิเจน (canula)

Showing all 8 results