บ้านยาเวชภัณฑ์ นนทบุรี

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ-การ Suction

การดูดเสมหะ คือ

การใช้สายยางดูดเสมหะที่สะอาดปราศจากเชื้อผ่านเข้าทางปาก จมูก หรืออุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในหลอดลม เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจ การดูดเสมหะมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่มีเสมหะเหนียว หรือปอดทำหน้าที่ลดลงทำให้กลไกการไอไม่เป็นปกติ หรือในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียมาก ไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาได้

การดูดเสมหะควรทำเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้

 1. หายใจเสียงดัง
 2. กระสับกระส่าย
 3. อัตราชีพจรและการหายใจเพิ่มขึ้น
 4. มีอาการเขียวคล้ำจากการขาดออกซิเจน

การเลือกขนาดสายดูดเสมหะที่เหมาะสม

 • ผู้ใหญ่ ใช้ขนาด 12-14 French
 • เด็ก ใช้ขนาด 8-10 French
 • ทารก ใช้ขนาด 5-8 French

ปรับแรงดันเครื่องดูดเสมหะให้เหมาะสม ดังนี้

 • ทารกคลอดก่อนก าหนดใช้ความดัน 40-80 มม.ปรอท
 • เด็กเล็กใช้ความดัน 50 – 90 มม.ปรอท 
 • เด็กโตใช้ความดัน 90 – 100 มม.ปรอท
 • ผู้ใหญ่ใช้ความดัน 110 – 120 มม.ปรอท

มีการประเมินอาการแสดงของความเพียงพอหลังการดูดเสมหะ ที่มีประสิทธิภาพ คือ

 • ความแรงของการหายใจลดลง
 • ความถี่ของการหายใจลดลง
 • O2 Saturate สูงขึ้น 
 • สีผิวดีขึ้น/เป็นปกติ 

ขั้นตอนและวิธีการดูดเสหมะ

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ Alcohol – Based Hand Rub
 2. ควรให้ผู้ป่วยงดอาหารประเภทข้าว ประมาณ 4 ชั่วโมง หรือนมก่อน 2 ชั่วโมง ก่อนดูดเสมหะ
 3. จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง 30ֹ – 45ֹ องศา
 4. สอดสายยางดูดเสมหะเข้าท่อทางเดินหายใจลึกเท่ากับท่อทางเดินหายใจ
 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่เกิน 10 -15 วินาที
 6. ดูดเสมหะไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ ของการดูดเสมหะ ถ้ายังไม่หมดให้ต่อออกซิเจนกลับเข้าไปหรือบีบ Ambu Bag ใหม่แล้วจึงทำการดูดเสมหะซ้ำ

bo toto
situs togel
situs togel
rtp slot
situs togel
rtp slot

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.